Prosjekter

Restaurering

Her har vi hatt en ganske omfattende restaureringsjobb på et hus. Vi har etterisolert, skiftet til liggende bordkledning, laget nye vindskier og mønekryss, satt på nye takrenner og nedløp samt byttet alle dører og vinduer. Vi har også laget et inngangsparti med takoverbygg.

La oss hjelpe deg med ditt prosjekt!