Jeg vil takke Stene Tømrerservice for en godt utført jobb med utskifting av halve låvetaket, bytting av vinduer og montering av beslag.

Jeg ble hele tiden godt informert om fremdrift via SMS, telefon og mail. De holdt seg innenfor kostnadstilbud og tidsramme.

Denne bedriften vil jeg gjerne anbefale til andre.